Användarvillkoren ska tillämpas på alla användare eller webbläsare som besöker denna webbplats. DVDRipper.info ger dig rätten att få tillgång till och ladda ner material, inklusive men inte begränsat till programvaran, filerna, bilderna eller pressmeddelandena, från webbplatsen enbart för din individuella och icke-kommersiella användning under förutsättning att du behåller upphovsrätten och annat äganderättsmeddelanden som bifogas originalmaterialet eller kopior av materialet. All användning av nedladdningen för offentliga distributioner, kommersiella ändamål eller andra syften av något slag på annan webbplats, nätverksansluten datormiljö eller plan media är förbjuden. Alla utgåvor av materialet på webbplatsen är upphovsrättsskyddade. All obehörig användning av material, webbsidans layout och design kan bryta mot upphovsrättslagen, varumärkeslagstiftningen eller andra relevanta lagar. När det gäller alla beteenden som bryter mot bestämmelserna, har DVDRipper.cc rätt att vidta rättsliga och rättvisa åtgärder.


1. Ansvarsfriskrivning


När det gäller material och information som omfattas av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, synpunkter, recensioner, webbsidor eller länkar, ger DVDRipper.cc ingen garanti för noggrannhet, fullständighet, tillräcklighet och tillförlitlighet för sådana material och innehåll trots dess försök att tillhandahålla korrekt material och information på webbplatsen. Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhållits genom användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande och risk och du är ensam ansvarig för infektion i ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådant material eller användning av webbplatsen . DVDRipper.cc avsäger sig definitivt allt ansvar för misstag eller utelämnande av innehållet på webbplatsen och alla uttryckliga eller underförstådda garantier för material och information, inklusive men inte begränsat till garantier relaterade till ägande, brott mot tredje parts rättigheter, kvalitet och utan datavirus. DVDRipper.cc kan göra ändringar på webbplatsens innehåll när som helst utan någon anmälan, besök webbplatsen för att få tillgång till aktuell information.

DVDRipper.cc nämner de produkter eller lösningar som tillhandahålls av andra företag än DVDRipper.cc på webbplatsen bara för att tillhandahålla relaterad information, och sådant omnämnande betyder inte att DVDRipper.cc erkänns eller rekommenderas av sådana produkter eller lösningar.


2. Användning av programvara


All programvara som är tillgänglig för nedladdning eller användning från denna webbplats är upphovsrättsskyddat verk av DVDRipper.cc. Användningen av programvaran är föremål för villkoren i licensavtalet, som följer med eller ingår i paketet med programvaran eller andra tillämpliga licensavtal som undertecknats av och mellan dig och DVDRipper.cc (\ "Licensavtal \"). Du måste läsa och acceptera alla villkor i ett sådant licensavtal innan du använder programvaran. All användning, reproduktion eller distribution av programvaran som inte är i enlighet med licensavtalet är implicit förbjuden.

Programvaran garanteras, om alls, endast enligt villkoren i licensavtalet. Med undantag för vad som sägs i licensavtalet, avstår DVDRipper.cc från alla garantier och villkor med avseende på programvaran, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel eller icke-intrång.


3. Återkoppling


Kommentarer eller material som skickas till DVDRipper.cc, inklusive utan begränsning återkoppling, såsom frågor, kommentarer, förslag eller annan relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från DVDRipper.cc (\ "Feedback \" ), ska anses vara icke-konfidentiellt. DVDRipper.cc har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan återkoppling och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja, visa, visa, omvandla, skapa härledda verk och distribuera återkopplingen till andra utan begränsning och ska vara fri att använda alla idéer, koncept, kunskap eller tekniker som ingår i sådan feedback för vilket som helst syfte, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som innehåller sådan feedback.


4. Upphovsrätt


Allt material, produkter och tjänster som omfattas av webbplatsen ska skyddas av upphovsrättslagen. DVDRipper.cc äger alla upphovsrättar om inte annat anges. Utan föregående skriftligt tillstånd från DVDRipper.cc får inget innehåll på webbplatsen kopieras, distribueras, kopieras, spelas, länkas eller överföras med superlänkar eller användas för annat kommersiellt syfte av någon person på något sätt, såvida inte annat laddas ner eller tryckt för icke-kommersiellt och individuellt bruk. Alla logotyper, varumärken, sidrubriker, bilder, stänkskärm och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken och / eller handel med DVDRipper.cc. Med undantag av vad som uttryckligen är tillåtet häri, får inget av varumärket cirkuleras i någon form eller på något sätt av någon individ eller någon enhet.


5. Allmänt


DVDRipper.cc kan ändra dessa villkor när som helst utan ytterligare meddelande och du bör besöka den här sidan då och då för att granska de senaste villkoren eftersom villkoren utgör hela avtalet mellan dig och DVDRipper.cc och är bindande för din användning av denna webbplats. , ersätter alla tidigare avtal mellan dig och DVDRipper.cc om din användning av denna webbplats. Om någon bestämmelse i villkoren hålls ogiltig av någon lag, regel, ordning eller reglering från någon regering, ska sådan ogiltighet inte påverka verkställbarheten av några andra bestämmelser i villkoren. Genom att komma åt denna webbplats samtycker du till att försvara, skada och hålla DVDRipper.cc, dess dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, agenter och anställda ofarliga från och mot alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter, inklusive advokater avgifter som härrör från eller är relaterade till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller brott mot någon av villkoren.


6. Kontaktinformation


Om du har några frågor angående dessa användarvillkor eller andra frågor, vänligen kontakta DVDRipper.cc på sidan Kontakta oss på webbplatsen.