Gusto ng DVDRipper.cc na marinig mula sa iyo! Tinatanggap namin ang anumang katanungan o mungkahi tungkol sa aming software at website. Kung mayroon kang isang pangkalahatang katanungan sa pag-install o kailangan ng tulong sa kung paano gamitin ang software, mangyaring basahin ang aming mga tutorial. Ngunit kung hindi mo nakuha ang mga sagot mula sa mga tutorial, mangyaring makipag-ugnay sa koponan ng suporta ng DVDRipper.cc para sa karagdagang tulong. Susubukan naming tulungan kang mas mabilis hangga't maaari.

 

Email:[email protected]